User Tools

Site Tools


16311-stenopogon-inquinatus-la-gi

Stenopogon inquinatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. inquinatus
Danh pháp hai phần
Stenopogon inquinatus
Loew, 1866

Stenopogon inquinatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon inquinatus được Loew miêu tả năm 1866.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon inquinatus tại Wikispecies
16311-stenopogon-inquinatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)