User Tools

Site Tools


16312-stenopogon-jubatus-la-gi

Stenopogon jubatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. jubatus
Danh pháp hai phần
Stenopogon jubatus
(Coquillett, 1904)

Stenopogon jubatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon jubatus được Coquillett miêu tả năm 1904.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon jubatus tại Wikispecies
16312-stenopogon-jubatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)