User Tools

Site Tools


16313-stenopogon-junceus-la-gi

Stenopogon junceus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. junceus
Danh pháp hai phần
Stenopogon junceus
(Wiedemann, 1820)

Stenopogon junceus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon junceus được Wiedemann miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon junceus tại Wikispecies
16313-stenopogon-junceus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)