User Tools

Site Tools


16315-stenopogon-kolenati-la-gi

Stenopogon kolenati
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. kolenati
Danh pháp hai phần
Stenopogon kolenati
(Gimmerthal, 1847)

Stenopogon kolenati là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon kolenati được Gimmerthal miêu tả năm 1847. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon kolenati tại Wikispecies
16315-stenopogon-kolenati-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)