User Tools

Site Tools


16317-stenopogon-laevigatus-la-gi

Stenopogon laevigatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. laevigatus
Danh pháp hai phần
Stenopogon laevigatus
(Loew, 1851)

Stenopogon laevigatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon laevigatus được Loew miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon laevigatus tại Wikispecies
16317-stenopogon-laevigatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)