User Tools

Site Tools


16318-stenopogon-macilentus-la-gi

Stenopogon macilentus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. macilentus
Danh pháp hai phần
Stenopogon macilentus
Loew, 1861

Stenopogon macilentus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon macilentus được Loew miêu tả năm 1861.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon macilentus tại Wikispecies
16318-stenopogon-macilentus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)