User Tools

Site Tools


16320-stenopogon-mollis-la-gi

Stenopogon mollis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. mollis
Danh pháp hai phần
Stenopogon mollis
Loew, 1868

Stenopogon mollis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon mollis được Loew miêu tả năm 1868. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon mollis tại Wikispecies
16320-stenopogon-mollis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)