User Tools

Site Tools


16321-stenopogon-nataliae-la-gi

Stenopogon nataliae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. nataliae
Danh pháp hai phần
Stenopogon nataliae
Richter, 1963

Stenopogon nataliae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon nataliae được Richter miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon nataliae tại Wikispecies
16321-stenopogon-nataliae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)