User Tools

Site Tools


16322-stenopogon-nigriventris-la-gi

Stenopogon nigriventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. nigriventris
Danh pháp hai phần
Stenopogon nigriventris
Loew, 1868

Stenopogon nigriventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon nigriventris được Loew miêu tả năm 1868. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon nigriventris tại Wikispecies
16322-stenopogon-nigriventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)