User Tools

Site Tools


16323-stenopogon-obliteratus-la-gi

Stenopogon obliteratus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. obliteratus
Danh pháp hai phần
Stenopogon obliteratus
Richter, 1963

Stenopogon obliteratus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon obliteratus được Richter miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon obliteratus tại Wikispecies
16323-stenopogon-obliteratus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)