User Tools

Site Tools


16324-stenopogon-obscuriventris-la-gi

Stenopogon obscuriventris
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. obscuriventris
Danh pháp hai phần
Stenopogon obscuriventris
Loew, 1872

Stenopogon obscuriventris là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon obscuriventris được Loew miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon obscuriventris tại Wikispecies
16324-stenopogon-obscuriventris-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)