User Tools

Site Tools


16325-stenopogon-porcus-la-gi

Stenopogon porcus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. porcus
Danh pháp hai phần
Stenopogon porcus
Loew, 1871

Stenopogon porcus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon porcus được Loew miêu tả năm 1871. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon porcus tại Wikispecies
16325-stenopogon-porcus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)