User Tools

Site Tools


16326-stenopogon-rufipilus-la-gi

Stenopogon rufipilus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. rufipilus
Danh pháp hai phần
Stenopogon rufipilus
Loew, 1873

Stenopogon rufipilus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon rufipilus được Loew miêu tả năm 1873. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới và châu Á.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon rufipilus tại Wikispecies
16326-stenopogon-rufipilus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)