User Tools

Site Tools


16327-stenopogon-sabaudus-la-gi

Stenopogon sabaudus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. sabaudus
Danh pháp hai phần
Stenopogon sabaudus
Fabricius, 1794

Stenopogon sabaudus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon sabaudus được Fabricius miêu tả năm 1794.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon sabaudus tại Wikispecies
16327-stenopogon-sabaudus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)