User Tools

Site Tools


16328-stenopogon-scheno-la-gi

Stenopogon scheno
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. scheno
Danh pháp hai phần
Stenopogon scheno
Walker, 1849

Stenopogon scheno là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon scheno được Walker miêu tả năm 1849.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon scheno tại Wikispecies
16328-stenopogon-scheno-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)