User Tools

Site Tools


16329-stenopogon-sciron-la-gi

Stenopogon sciron
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. sciron
Danh pháp hai phần
Stenopogon sciron
(Loew, 1873)

Stenopogon sciron là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon sciron được Loew miêu tả năm 1873.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon sciron tại Wikispecies
16329-stenopogon-sciron-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)