User Tools

Site Tools


16330-stenopogon-solsolacearum-la-gi

Stenopogon solsolacearum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. solsolacearum
Danh pháp hai phần
Stenopogon solsolacearum
Lehr, 1963

Stenopogon solsolacearum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon solsolacearum được Lehr miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon solsolacearum tại Wikispecies
16330-stenopogon-solsolacearum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)