User Tools

Site Tools


16331-stenopogon-stackelbergi-la-gi

Stenopogon stackelbergi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. stackelbergi
Danh pháp hai phần
Stenopogon stackelbergi
Lehr, 1963

Stenopogon stackelbergi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon stackelbergi được Lehr miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon stackelbergi tại Wikispecies
16331-stenopogon-stackelbergi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)