User Tools

Site Tools


16332-stenopogon-strataegus-la-gi

Stenopogon strataegus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. strataegus
Danh pháp hai phần
Stenopogon strataegus
Gerstaecker, 1862

Stenopogon strataegus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon strataegus được Gerstaecker miêu tả năm 1862.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon strataegus tại Wikispecies
16332-stenopogon-strataegus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)