User Tools

Site Tools


16333-stenopogon-theodori-la-gi

Stenopogon theodori
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. theodori
Danh pháp hai phần
Stenopogon theodori
Lehr, 1984

Stenopogon theodori là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon theodori được Lehr miêu tả năm 1984.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon theodori tại Wikispecies
16333-stenopogon-theodori-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)