User Tools

Site Tools


16334-stenopogon-variabilis-la-gi

Stenopogon variabilis
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. variabilis
Danh pháp hai phần
Stenopogon variabilis
Theodor, 1980

Stenopogon variabilis là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon variabilis được Lehr miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon variabilis tại Wikispecies
16334-stenopogon-variabilis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)