User Tools

Site Tools


16335-stenopogon-xanthotrichus-la-gi

Stenopogon xanthotrichus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. xanthotrichus
Danh pháp hai phần
Stenopogon xanthotrichus
(Brullé, 1833)

Stenopogon xanthotrichus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon xanthotrichus được Brullé miêu tả năm 1832.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon xanthotrichus tại Wikispecies
16335-stenopogon-xanthotrichus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)