User Tools

Site Tools


16336-stenopogon-zimini-la-gi

Stenopogon zimini
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. zimini
Danh pháp hai phần
Stenopogon zimini
Lehr, 1963

Stenopogon zimini là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon zimini được Lehr miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon zimini tại Wikispecies
16336-stenopogon-zimini-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)