User Tools

Site Tools


16337-stenopogon-zinovievi-la-gi

Stenopogon zinovievi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stenopogon
Loài (species) S. zinovievi
Danh pháp hai phần
Stenopogon zinovievi
Lehr, 1963

Stenopogon zinovievi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stenopogon zinovievi được Lehr miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stenopogon zinovievi tại Wikispecies
16337-stenopogon-zinovievi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)