User Tools

Site Tools


16352-stichopogon-albofasciatus-la-gi

Stichopogon albofasciatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. albofasciatus
Danh pháp hai phần
Stichopogon albofasciatus
(Meigen, 1820)

Stichopogon albofasciatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon albofasciatus được Meigen miêu tả năm 1820.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon albofasciatus tại Wikispecies
16352-stichopogon-albofasciatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)