User Tools

Site Tools


16353-stichopogon-ammophilus-la-gi

Stichopogon ammophilus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. ammophilus
Danh pháp hai phần
Stichopogon ammophilus
Lehr, 1975

Stichopogon ammophilus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon ammophilus được Lehr miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon ammophilus tại Wikispecies
16353-stichopogon-ammophilus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)