User Tools

Site Tools


16354-stichopogon-araxicola-la-gi

Stichopogon araxicola
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. araxicola
Danh pháp hai phần
Stichopogon araxicola
Richter, 1979

Stichopogon araxicola là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon araxicola được Richter miêu tả năm 1979.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon araxicola tại Wikispecies
16354-stichopogon-araxicola-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)