User Tools

Site Tools


16356-stichopogon-barbistrellus-la-gi

Stichopogon barbistrellus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. barbistrellus
Danh pháp hai phần
Stichopogon barbistrellus
Loew, 1854

Stichopogon barbistrellus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon barbistrellus được Loew miêu tả năm 1854. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon barbistrellus tại Wikispecies
16356-stichopogon-barbistrellus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)