User Tools

Site Tools


16357-stichopogon-beckeri-la-gi

Stichopogon beckeri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. beckeri
Danh pháp hai phần
Stichopogon beckeri
Bezzi, 1910

Stichopogon beckeri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon beckeri được Bezzi miêu tả năm 1910.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon beckeri tại Wikispecies
16357-stichopogon-beckeri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)