User Tools

Site Tools


16358-stichopogon-caffer-la-gi

Stichopogon caffer
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. caffer
Danh pháp hai phần
Stichopogon caffer
Hermann, 1907

Stichopogon caffer là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon caffer được Hermann miêu tả năm 1907.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon caffer tại Wikispecies
16358-stichopogon-caffer-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)