User Tools

Site Tools


16361-stichopogon-caucasicus-la-gi

Stichopogon caucasicus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. caucasicus
Danh pháp hai phần
Stichopogon caucasicus
Bezzi, 1910

Stichopogon caucasicus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon caucasicus được Bezzi miêu tả năm 1910. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon caucasicus tại Wikispecies
16361-stichopogon-caucasicus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)