User Tools

Site Tools


16362-stichopogon-chrysostoma-la-gi

Stichopogon chrysostoma
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. chrysostoma
Danh pháp hai phần
Stichopogon chrysostoma
Schiner, 1867

Stichopogon chrysostoma là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon chrysostoma được Schiner miêu tả năm 1867.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon chrysostoma tại Wikispecies
16362-stichopogon-chrysostoma-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)