User Tools

Site Tools


16364-stichopogon-gussakovskii-la-gi

Stichopogon gussakovskii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. gussakovskii
Danh pháp hai phần
Stichopogon gussakovskii
Lehr, 1975

Stichopogon gussakovskii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon gussakovskii được Lehr miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon gussakovskii tại Wikispecies
16364-stichopogon-gussakovskii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)