User Tools

Site Tools


16366-stichopogon-infuscatus-la-gi

Stichopogon infuscatus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. infuscatus
Danh pháp hai phần
Stichopogon infuscatus
Bezzi, 1910

Stichopogon infuscatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon infuscatus được Bezzi miêu tả năm 1910. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai và Cổ Bắc giớil.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon infuscatus tại Wikispecies
16366-stichopogon-infuscatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)