User Tools

Site Tools


16368-stichopogon-maroccanus-la-gi

Stichopogon maroccanus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. maroccanus
Danh pháp hai phần
Stichopogon maroccanus
Becker, 1913

Stichopogon maroccanus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon maroccanus được Becker miêu tả năm 1913.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon maroccanus tại Wikispecies
16368-stichopogon-maroccanus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)