User Tools

Site Tools


16369-stichopogon-mitjaevi-la-gi

Stichopogon mitjaevi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. mitjaevi
Danh pháp hai phần
Stichopogon mitjaevi
Lehr, 1975

Stichopogon mitjaevi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon mitjaevi được Lehr miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon mitjaevi tại Wikispecies
16369-stichopogon-mitjaevi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)