User Tools

Site Tools


16371-stichopogon-molkovskii-la-gi

Stichopogon molkovskii
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. molkovskii
Danh pháp hai phần
Stichopogon molkovskii
Lehr, 1964

Stichopogon molkovskii là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon molkovskii được Lehr miêu tả năm 1964. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon molkovskii tại Wikispecies
16371-stichopogon-molkovskii-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)