User Tools

Site Tools


16372-stichopogon-nartshukae-la-gi

Stichopogon nartshukae
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. nartshukae
Danh pháp hai phần
Stichopogon nartshukae
Lehr, 1975

Stichopogon nartshukae là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon nartshukae được Lehr miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon nartshukae tại Wikispecies
16372-stichopogon-nartshukae-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)