User Tools

Site Tools


16373-stichopogon-nigritus-la-gi

Stichopogon nigritus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. nigritus
Danh pháp hai phần
Stichopogon nigritus
(Paramonov, 1930)

Stichopogon nigritus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon nigritus được Paramonov miêu tả năm 1930. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon nigritus tại Wikispecies
16373-stichopogon-nigritus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)