User Tools

Site Tools


16375-stichopogon-parvulus-la-gi

Stichopogon parvulus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. parvulus
Danh pháp hai phần
Stichopogon parvulus
(Bigot, 1859)

Stichopogon parvulus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon parvulus được Bigot miêu tả năm 1859.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon parvulus tại Wikispecies
16375-stichopogon-parvulus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)