User Tools

Site Tools


16376-stichopogon-peregrinus-la-gi

Stichopogon peregrinus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. peregrinus
Danh pháp hai phần
Stichopogon peregrinus
Osten-Sacken, 1882

Stichopogon peregrinus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon peregrinus được Osten-Sacken miêu tả năm 1882. Loài này phân bố ở miền Ấn Độ - Mã Lai.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon peregrinus tại Wikispecies
16376-stichopogon-peregrinus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)