User Tools

Site Tools


16377-stichopogon-punctum-la-gi

Stichopogon punctum
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. punctum
Danh pháp hai phần
Stichopogon punctum
Loew, 1851

Stichopogon punctum là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon punctum được Loew miêu tả năm 1851.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon punctum tại Wikispecies
16377-stichopogon-punctum-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)