User Tools

Site Tools


16380-stichopogon-scaliger-la-gi

Stichopogon scaliger
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. scaliger
Danh pháp hai phần
Stichopogon scaliger
Loew, 1847

Stichopogon scaliger là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon scaliger được Loew miêu tả năm 1847.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon scaliger tại Wikispecies
16380-stichopogon-scaliger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)