User Tools

Site Tools


16381-stichopogon-schineri-la-gi

Stichopogon schineri
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. schineri
Danh pháp hai phần
Stichopogon schineri
Koch, 1872

Stichopogon schineri là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon schineri được Koch miêu tả năm 1872.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon schineri tại Wikispecies
16381-stichopogon-schineri-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)