User Tools

Site Tools


16382-stichopogon-selenginus-la-gi

Stichopogon selenginus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. selenginus
Danh pháp hai phần
Stichopogon selenginus
Lehr, 1984

Stichopogon selenginus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon selenginus được Lehr miêu tả năm 1984. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon selenginus tại Wikispecies
16382-stichopogon-selenginus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)