User Tools

Site Tools


16383-stichopogon-sogdianus-la-gi

Stichopogon sogdianus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. sogdianus
Danh pháp hai phần
Stichopogon sogdianus
Lehr, 1975

Stichopogon sogdianus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon sogdianus được Lehr miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon sogdianus tại Wikispecies
16383-stichopogon-sogdianus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)