User Tools

Site Tools


16384-stichopogon-stackelbergi-la-gi

Stichopogon stackelbergi
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. stackelbergi
Danh pháp hai phần
Stichopogon stackelbergi
Lehr, 1975

Stichopogon stackelbergi là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon stackelbergi được Lehr miêu tả năm 1975. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon stackelbergi tại Wikispecies
16384-stichopogon-stackelbergi-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)