User Tools

Site Tools


16386-stichopogon-trifasciatus-la-gi

Stichopogon trifasciatus
Three-banded Robber Fly.jpg
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. trifasciatus
Danh pháp hai phần
Stichopogon trifasciatus
(Say, 1823)

Stichopogon trifasciatus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon trifasciatus được Say miêu tả năm 1823.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Phương tiện liên quan tới Stichopogon trifasciatus tại Wikimedia Commons
16386-stichopogon-trifasciatus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)