User Tools

Site Tools


16387-stichopogon-unicolor-la-gi

Stichopogon unicolor
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. unicolor
Danh pháp hai phần
Stichopogon unicolor
Ricardo, 1925

Stichopogon unicolor là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon unicolor được Ricardo miêu tả năm 1925. Loài này phân bố ở vùng nhiệt đới châu Phi.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon unicolor tại Wikispecies
16387-stichopogon-unicolor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)