User Tools

Site Tools


16388-stichopogon-venustus-la-gi

Stichopogon venustus
Phân loại khoa học
Giới (regnum) Animalia
Ngành (phylum) Arthropoda
Lớp (class) Insecta
Bộ (ordo) Diptera
Phân bộ (subordo) Brachycera
Phân thứ bộ (infraordo) Asilomorpha
Liên họ (superfamilia) Asiloidea
Họ (familia) Asilidae
Chi (genus) Stichopogon
Loài (species) S. venustus
Danh pháp hai phần
Stichopogon venustus
Richter, 1963

Stichopogon venustus là một loài ruồi trong họ Asilidae. Stichopogon venustus được Richter miêu tả năm 1963. Loài này phân bố ở vùng Cổ Bắc giới.[1]

  1. ^ “Species of Asilidae”. Truy cập ngày 16 tháng 7 năm 2012. 
  • Dữ liệu liên quan tới Stichopogon venustus tại Wikispecies
16388-stichopogon-venustus-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:13 (external edit)